Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Reagena Oy

Y-tunnus: 2495007-8

info@reagena.com

Takojantie 18

70900 Toivala, Suomi  

2. Rekisterin nimi:

Reagena Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus:

 • Asiakas- ja palvelusuhteen hoito
 • Tilausten, lähetysten ja laskutuksen käsittely sekä ylläpito
 • Palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi

Tiedot, jotka on rekisteröity Reagena Oy:n tietokantaan, ovat ne tiedot, jotka käyttäjä on antanut rekisteröitymisen ja tilausten yhteydessä. Käyttäjätietoja täyttäessään Asiakas hyväksyy, että Reagena Oy tallentaa ne ja käyttää niitä yllämainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisterissä on. Rekisterinpitäjä poistaa tai korjaa puutteelliset tai tarpeettomat tiedot asiakkaan pyynnöstä.

4. Rekisterin sisältämät tiedot:

 • organisaation nimi
 • y-tunnus, VAT-tunnus
 • laskutus- ja toimitusosoitteet
 • yhteyshenkilön etunimi, sukunimi
  • toimipaikka
  • asema organisaatiossa
  • puhelinnumero, mahdollinen matkapuhelinnumero, mahdollinen fax-numero, sekä sähköpostiosoite
  • ostajan ilmoittamat mahdolliset muut tiedot kuten suoratoimitus- ja loppuasiakastiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja saadaan asiakasyritykseltä tai yhteyshenkilöltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa pyynnöstä luottamuksellisesti Suomen viranomaisille ja kolmansille osapuolille mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla pilvipalvelimella. Pilvipalvelin sijaitsee EU-alueen sisällä.

9. Henkilötietojen poistaminen ja säilytysaika:

Asiakkaan henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista ja lainsäädännöllistä perustetta. Tiedot poistetaan myös asiakkaan pyynnöstä, jos tietojen säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.

Copyright © 2018 Reagena